Cennik warsztatów otwartych

Cena regularna
Koszt interaktywnego warsztatu 5 628,57 zł Netto
1 294,57 zł VAT
6 923,14 zł Brutto
Materiały licencjonowane i nieograniczony dostęp do Digital Communispond 1 050,00 zł Netto
241,50 zł VAT
1 291,50 zł Brutto
Razem 6 678,57 zł Netto
VAT
8 214,64 zł Brutto
Cena ze zniżką -30% dla Prenumeratorów HBRP
Koszt interaktywnego warsztatu 3 40,00 zł Netto
906,20 zł VAT
4 846,20 zł Brutto
Materiały licencjonowane i nieograniczony dostęp do Digital Communispond 1 050,00 zł Netto
241,50 zł VAT
1 291,50 zł Brutto
Razem 4 990,00 zł Netto
VAT
6 137,70 zł Brutto

Wypełnij formularz i zarezerwuj miejsce

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnikaWyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w formularzu.
Zapoznałem się z Regulaminem faktur elektronicznych w ICAN i akceptuję jego treść.

Zgłaszam do udziału w programie osobę:

Przez złożenie niniejszego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o udział w warsztacie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu klient może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego oświadczenia klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w warsztacie niezależnie od faktycznego uczestnictwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWI PODSTAWĘ DO ZAPŁATY

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej. Warunkiem udziału w szkoleniu osób wskazanych w niniejszym zgłoszeniu jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od czasu zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy o numerze : 58 1910 1048 2268 0062 1410 0003 prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Warszawa, ul. Krasińskiego 10, ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.